Vi kender nu betingelserne i forhold til Corona-restriktioner?

Coronapas

Vi følger de gældende bestemmelser for afholdelse af motionsevents med mere end 500 deltagere.


Det er ikke længere et krav, at deltagerne fremviser Coronapas for at få adgang til eventen.

Det er dog stadig vigtigt, at du har et Cornapas enten ved at være vaccineret eller ved at være blevet testet negativ indenfor 96 timer før arrrangementet.

Sektionsopdeling

Det er fortsat et krav fra myndighederne, at deltagerne inden start og efter målgang skal være opdelt i grupper af maksimalt 500 personer.

Som konsekvens heraf vil hele start/mål-området være inddelt i otte sektioner. Alle hold vil på forhånd blive informeret om, hvilken sektion, de er tilknyttet. Når man ankommer til Østre Søbad skal man straks søge hen til den pågældende zone og først forlade den umiddelbart før, man skal deltage i løb eller walk. Når man returnerer fra aktiviteten skal man igen straks søge tilbage til egen sektion,