Hvad sker der, hvis Corona-krisen stadig hærger i august?

I tilfælde af aflysning

I tilfælde af, at vi helt må aflyse Almindsø-stafetten som følge af et forbud i forbindelse med den aktuelle Corona-krise vil alle tilmeldte få tilbagebetalt hele det indbetalte startgebyr. Beløbet vil blive tilbageført til samme person, som har foretaget indbetalingen

Corona-pas

Afhængig af myndighedernes krav kan vi blive nødsaget til at kræve, at deltagerne skal kunne fremvise et valid Coronas-pas inden adgang til start/mål-området.

I tilfælde af begrænsning

I tilfælde af, at myndighederne sætter begrænsning på antallet af personer, der må samles til et arrangement som Almindsø-stafetten som følge af den aktuelle Corona-krise, vil tilmeldinger blive håndteret efter først-til-mølle princippet. Vi forbeholder os altså ret til at stoppe tilmeldingen, når det maksimale antal er nået.

Skulle der blive tilmeldt flere end det maksimale antal, som myndighederne kommer til at tillade, vil de senest tilmeldte blive afmeldt og få tilbagebetalt det indbetalte startgebyr.