Tilmelding

Klik her for at starte tilmelding

Sidste frist for tilmelding er søndag den 18. august kl. 24. Tilmeldingen kan dog slutte tidligere, da der maksimalt accepteres samlet 3.100 deltagere.

Der er INGEN mulighed for efteranmeldelse eller tilmelding på dagen.

Antallet af tilmeldte er på nuværende tidspunkt:

 
 

Se deltagerlisten

Top 10 over flest tilmeldte

Redigér eksisterende tilmelding

Madbestilling